Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem

Osiągnięcia naukowe naszych uczniów

w latach 1944-2014

Jednym z głównych zadań dydaktycznych szkoły od początku jej istnienia była m.in. troska o rozwój intelektualny młodych ludzi.  Swoistym sprawdzianem ich ponadprzeciętnych umiejętności i wiadomości były wszelkiego rodzaju konkursy i olimpiady przedmiotowe. Przygotowania do nich odbywały się na zajęciach kół zainteresowań, dodatkowych lekcjach, niejednokrotnie prowadzonych społecznie, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Na efekty tych działań podejmowanych przez pełnych pasji i zaangażowania nauczycieli oraz aktywnych i chętnych do pracy uczniów nie trzeba było długo czekać.

Poniższy wykaz pokazuje, jak na przestrzeni lat Szkoła odnosiła i w dalszym ciągu osiąga sukcesy nie tylko w skali województwa, ale i kraju. Ich rejestr został sporządzony na podstawie  protokołów rady pedagogicznej, arkuszy ocen, archiwalnych dyplomów, zaświadczeń o udziale młodzieży w konkursach i olimpiadach oraz zapisów odnotowanych w Kronice Szkolnej i Samorządu Uczniowskiego.