Liceum Ogólnokształcące w Rudniku nad Sanem


Gazetka szkolna „Tego Ci Trzeba” w skrócie „TCT” - niezależne pismo uczniów - powstała w 1992 r. jako organ wydawniczy Samorządu Uczniowskiego.

O nazwie pisma, charakterze i zawartości szpalt redakcyjnych decydowali uczniowie.

Gazetka ma charakter magazynu, w którym licealiści zamieszczają swoje artykuły, felietony, wywiady, krzyżówki, konkursy, wiersze – dotyczą one różnych dziedzin przeżyć młodzieży i form działalności szkolnej.

Gazetka redagowana jest przez kolegium redakcyjne na szkolnych i uczniowskich komputerach, a potem powielana na szkolnej kserokopiarce.

„TCT” jest bardzo lubiane i popularne w środowisku uczniowskim, zostało docenione również przez profesjonalistów: jest laureatem III Konkursu Prasy Nieprofesjonalnej zorganizowanego przez Stowarzyszenie dziennikarzy Polskich, Redakcję ‘Tygodnika Nadwiślańskiego” i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Tarnobrzegu.

Z kolei w II edycji konkursu na najlepsze gazety szkolne zorganizowanego przez Fundację Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Naukowych „Wyzwania” nasze pismo „TCT” na 350 uczniowskich gazet zdobyło jedną z pięciu równorzędnych nagród.

W roku szkolnym 1993/1994 było to największe osiągnięcie młodego zespołu redakcyjnego, a tworzyli go: Grzegorz Młynarski, Grzegorz Kumik, Bogdan Sieńko, Małgorzata Kumik, Aleksandra Wrońska, Artur Pietraszek, Iwona Siek, Ryszard Tarasiewicz. Radą i pomocą młodym redaktorom służyła polonistka p. Bożena Kumik.

W następnym roku szkolnym 1994/1995 gazetka szkolna odniosła kolejny sukces: zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na gazetkę szkolną oraz II nagrodę w konkursie wojewódzkim.

Otrzymała również jedną z głównych nagród na konkursie Województwo tarnobrzeskie wczoraj, dziś i jutro w roku szkolnym 1996/1997. Ten specjalny numer opracowali m.in.: Małgorzata Kumik, Marcin Zięba, Bartosz Kwieciński, Artur Pietraszek i Paweł Ruchaj pod opieką p. Bożeny Kumik, którą w późniejszych latach zastąpiły: p. Barbara Ruchaj oraz p. Marta Kowalczykowska.

Gazetka szkolna „TCT” od początku swojego istnienia daje możliwość rozwoju pasji życiowych i dziennikarskich talentów młodzieży Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku nad Sanem. Skupia młodych ludzi  z różnych klas. 

W r. szk. 2010/2011 i 2011/2012 zespół redakcyjny stanowili: Magdalena Golec, Joanna Reichert, Kinga Gut, Krystian Gumieniak, Tomasz Socha, Magdalena Siembida, Weronika Zakrzewska; Katarzyna Karaś, Klaudia Kozub, Karina Sekulska, Katarzyna Krzyżewska, Jagoda Sobota, Mateusz Bednarz, Jakub Kussy, Łukasz Wachowski, Jakub Potocki; Edyta Pęcak, Justyna Kida, Katarzyna Gendera, Sylwia Konior, Katarzyna Konior, Sylwia Jabłońska, Katarzyna Konior, Aleksandra Kowalska, Kinga Pokój, Elżbieta Jakubowska; Klaudia Chowaniec, Magdalena Karaś, Natalia Struk, Monika Zańko, Katarzyna Próchno, Justyna Potomska, Dorota Siara, Wiktoria Wraga, Michał Trojanowski i  Piotr Wachowski. Opiekę nad reaktywowanym zespołem sprawowała pani mgr Joanna Chowaniec.

W roku szkolnym 2012/2013 redaktorami gazetki szkolnej byli: Krzysztof Chowaniec, Agata Grzywna,  Monika Kucharska, Julia Madej, Aleksandra Mika, Joanna Mieleszko, Bryan Mierzwa, Karina Niedbała,  Katarzyna Próchno, Justyna Potomska, Patrycja Sala, Klaudia Sekulska, Kinga Sowa, Izabela Szarzyńska, Monika Zańko, Bernadetta Wytrzęś i Rafał Wróblewski.

Tym młodym szkolnym dziennikarzom pomocą służyli: p. Ewa Madej (główny opiekun gazetki) oraz p. Elżbieta Bazan, p. Joanna Król, p. Alina Pasierb, p. Alicja Szymonik i p. Lesław Wośko.

Od r. sz. 2013/2014 w pracy dziennikarskiej swoich sił próbowali: Monika Mierzwa, Patrycja Sala, Kinga Horodecka, Dominika Moskal, Aleksandra Pucko, Izabela Szafran, Magdalena Dudzik, Marta Zagaja, Manuela Marchut, Małgorzata Bednarska, Joanna Miękina, Magdalena Szewczyk, Marek Mierzwa, Wojciech Kołłątaj.

W dalszym ciągu zespołem koordynowała redaktor naczelna p. Ewa Madej we współpracy z p. Alicją Szymonik, p. Aliną Pasierb, p. Joanną Król oraz p. Lesławem Wośko, których wspomagała stażystka p. Wioleta Łebko.

W roku szkolnym 2014/2015 nad niezmienionym uczniowskim składem redakcyjnym czuwały: p. Ewa Madej oraz p. Alicja Szymonik i p. Renata Pokora przy wsparciu sekretarz szkoły p. Renaty Mączki.

W roku szkolnym 2015/2016 stały zespół szkolnych redaktorów z p. Ewą Madej na czele tworzą: pp. Stanisława Chaber, Alicja Szymonik, Renata Mączka oraz Samorząd Uczniowski, w tym Alina Piątkowska i Agata Jaskuła.